� Canon Vinh Hung

24/7

3837 7417

3837 7418

3837 1066

0903 38 40 55

0903 70 00 11

Fax-Photo

nick 1

Camera

nick 1

Máy in

nick 1

KT-Bảo hành

nick 1

Hỗ trợ chung

nick 1

ĐỐI TÁC
Chi Tiết Sản Phẩm
 
MÁY IN ẢNH SELPHY CP 900
 
X
MÁY IN ẢNH  SELPHY CP 900
1 2 3
Giá bán: 2,583,000 VNĐ
Tình trạng: Còn hàng
Khuyến mãi:

GIÁ : 2.600.000 Đ XÁCH TAY

 
Số lượt xem: 2616
   
Mua Hàng
So Sánh Sản Phẩm
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY IN ẢNH CANON SELPHY  CP -900

nting Method
Dye-sublimation thermal print method (with overcoating)
General Specifications   
Resolution
300 x 300dpi
Gradation
256 shades per colour
Ink Dedicated ink and paper integrated cartridge
-
Postcard size (with an address field on reserve side): KP-36IP
-
Postcard size (with Canon logo on reserve side): KP-72IN, KP-108IN
-
L size: KL-36IP
-
Card Size: KC-36IP
-
Card Size (with full page sticker): KC-18IF
-
Card Size (with 8 stickers per page): KC-18IL
-
Card Size (with square sticker): KC-18IS*
* only available with CP900
Feeding System
Automatic paper feeding from the paper cassette
Ejection System
Automatic paper ejection on top of the paper cassette
Print Size Postcard size, borderless: 100 x 148mm (3.94 x 5.83in.)
Postcard size, bordered: 91.4 x 121.9mm (3.60 x 4.80in.)
L size, borderless: 89 x 119mm (3.50 x 4.69in.)
L size, bordered: 79.2 x 105.3mm (3.12 x 4.15in.)
Card size, borderless (including stickers): 54 x 86mm (2.13 x 3.39in.)
Card size, bordered (including stickers): 50 x 66.7mm (1.97 x 2.63in.)
8 stickers per page: 22 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.)
Square Sticker: 50 x 50mm (1.97 x 1.97in.)
Printing Modes
-
Standard print (selection of individual images and number of copies for batch printing)
-
All image print (selection of all images and number of copies for batch printing)
-
DPOF image print
-
ID Photo
Print Settings / Setting Changes
-
Date
- Red-eye Correction
- Bordered, Borderless
- Layout (1-up, 2-up, 4-up, 8-up, Index, Shuffle)
- Smooth skin
- Image optimize
- (Manual) brightness adjustment
- My Colours (Off, Vivid, Neutral, Positive Film, Sepia, Black & White)
- Date format
- Power saving (On / Off)
- Language (13 languages)
Wireless LAN settings
-
Initial Settings
-
Comm. Mode
-
Access Point Connect
-
Confirm Settings
-
Other Settings
-
Reset Settings
Interface  
Card Slots
1 slot
-
Playback images can be viewed on the LCD monitor
Supported memory cards Without adapter: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMCplus / HC MMCplus
Via adapter: miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC / RS-MMC / MMCmobile / MMCmicro
USD Flash Drive
Supported
Direct to computer Hi-Speed USB (Mini-B connector)
Direct to camera (PictBridge) Hi-Speed USB (Type A connector)
Wireless / Wireless LAN (DPS Standard over IP compliant)
Wireless Wireless LAN (IEEE802.11b/g* compliant)
*Applied channel: 1 – 11 ch
• Infrastructure connection
• Ad hoc connection
Product Specifications   
LCD Monitor
2.7-inch TFT type colour (with adjustment tilt mechanism)
Operating Environment
5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80%RH
Power Source AC Adapter CA-CP200B
Charge Adapter CG-CP200
Battery Pack NB-CP2L (sold seperately)
Power Consumption 60W or less (4W or less when in idle mode)
Dimensions (excluding protrusions)
178 x 127 x 60.5mm (7.01 x 5 x 2.38in.)
Weight (printer only)
Approx: 810g (28.6oz.)

 

   
Sản Phẩm khác:
   
Shop for art and oil paintings such as:ñ²ðﲡ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|Öйúñ²ðﲡҽԺ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ñ²ðﲡר¿ÆÒ½Ôº|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©»ãÈÊÒ½Ôº|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ÖÎÁÆñ²ðï×îºÃµÄÒ½Ôº|±±¾©È¨Íþñ²ðﲡҽԺ|±±¾©ÄļÒÒ½ÔºÖÎÁÆñ²ðï×îºÃ|±±¾©ÄĸöÒ½ÔºÖÎÁÆñ²ðï×îºÃ|±±¾©¿´ñ²ðﲡÄļÒÒ½ÔººÃ|±±¾©×îºÃµÄñ²ðﲡҽԺ|±±¾©¶ùͯñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡµÄÖ¢×´|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÖÎÁÆÒ½Ôº|ñ²ðﲡÖÎÁÆÒ©Îï|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|¶ùͯñ²ðﲡ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ÖÎÁÆñ²ðﲡµÄÒ©Îï|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|ñ²ðﲡÖÎÁÆ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡҽԺÅÅÃûÇ°Ê®|±±¾©ñ²ðﲡҽԺÅÅÃû|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃüÓжà¾Ã|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨| ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ÖÎÁÆñ²ðïµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈËÄÜ»î¶à¾Ã|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðïƵ·±·¢×÷Ôõô°ì|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÒ©ÎïÖÎÁÆ|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆð|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ²¡È˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆÒ©Îï|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈËÄÜ»î¶à¾Ã|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ÄÔÍâÉËñ²ðï|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÔõôÒýÆðµÄ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡ³Ôʲôҩ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|Ñòñ²·è¼±¾È|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|¹ãÖÝñ²ðﲡר¿ÆÒ½Ôº³É¶¼ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|ÖØÇìñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|н®ñ²ðﲡҽԺñ²ðï¿Æ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|¸£½¨ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄΣº¦|Ñòñ²·èÄÜÖκÃÂð|ñ²ðﲡÄÜÖκÃÂð|ºþ±±ñ²ðﲡÖÎÁƾ­µä°¸Àý|ñ²ðﲡ֢״|ñ²ðﲡҽԺÅÅÃûµÚÒ»|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ºþ±±ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©¾©ÈÊÒ½ÔºÔõôÑù|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄ²¡Òò|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÖصãÒ½Ôº|ÉòÑôñ²ðﲡҽԺ|¼Ì·¢ÐÔñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|ºÓÄÏÖ£ÖÝñ²ðﲡÖÎÁÆ×îºÃÒ½Ôº|ñ²ðïÒûʳעÒâÊÂÏî|ñ²ðﲡµÄÖ¢×´|ñ²ðﲡÔõÑùÖÎÁÆ|ñ²ðﲡµÄ²¡ÒòÓÐÄÄЩ|ñ²ðﲡ·¢×÷Ôõô°ì|ñ²ðﲡ³£Ê¶|н®ñ²ðﲡר¿ÆÒ½Ôº|ÉϺ£ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡҽԺÅÅÃûÇ°Ê®|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÖÎÁÆ×îºÃµÄÒ©Îï|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ³Ôʲôҩ|ñ²ðﲡÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ºþÄÏñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄÖ¢×´ÊÇÔõôÒýÆðµÄ|Ö£ÖÝñ²ðïÒ½ÔºÅÅÃûµÚÒ»|ÉϺ£ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄ²¡Òò|ÊÖÊõÖÎÁÆñ²ðïÄÜÖκÃÂð|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðï·¢×÷Ôõô°ì|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆ·½·¨ÓÐÄÄЩ|±±¾©ÖÎÁÆñ²ðﲡµÄÒ½Ôº|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡ³Ôʲôҩ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÖÎÁÆ·ÑÓÃ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡ¼±¾È|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|Ñò½Ç·ç·¢×÷|ñ²ðﲡ´ó·¢×÷Ê×Ñ¡Ò©Îï|ñ²ðﲡС·¢×÷|Ô­·¢ÐÔñ²ðï|¼Ì·¢ÐÔñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|¶ùͯñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|ÇàÉÙÄêñ²ðïÒ×ÖÎÓúÂð|³ÉÈËñ²ðï|Å®ÐÔñ²ðï|ÀÏÈËñ²ðïÄÜÖκÃÂð|ÈçºÎÔ¤·Àñ²ðﲡ|ñ²ðﲡ»¤Àí|ñ²ðﲡµÄ·¢×÷ÖÜÆÚ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|ÄÔÍâÉËñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|±±¾©Ñ඼ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ÉÂÎ÷¿µ½Üñ²ðﲡҽԺ|Ìì½ò×îºÃñ²ðﲡҽԺ|ºÓ±±ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|ÁÉÄþñ²ðﲡҽԺ|ÄÚÃɹÅñ²ðﲡҽԺ|ɽÎ÷ñ²ðﲡҽԺ|°²»Õñ²ðﲡҽԺ|Ö£ÖÝñ²ðﲡҽԺ|Î÷°²ñ²ðﲡȨÍþÒ½Ôº|±±¾©ÖÎÁÆñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðï¼±¾È´ëÊ©|ñ²ðïÊÖÊõÖÎÁÆ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄΣº¦|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|Ñò½Ç·ç|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|Ô­·¢ÐÔñ²ðï|¼Ì·¢ÐÔñ²ðï|³ÉÈËñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖκÃÂð|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ½Ôº|¶ùͯñ²ðïÄÜÖκÃÂð|±±¾©Ñ඼ñ²ðﲡҽԺÔõôÑù|ÉÂÎ÷¿µ½Üñ²ðﲡҽԺ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©Ì«Ñô³Çñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆ·½·¨|ÖÎÁÆñ²ðﲡµÄÆ«·½|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆÒ©Îï|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈËÄÜÉúº¢×ÓÂð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈËÄÜ»î¶à¾Ã|ñ²ðﲡÖÎÁÆ·ÑÓÃ|ñ²ðﲡµÄΣº¦|ñ²ðﲡÈË×¢ÒâÊÂÏî|Ñò½Ç·ç|ÄÔÍâÉËñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|Ô­·¢ÐÔñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|¼Ì·¢ÐÔñ²ðﲡÄÜÖκÃÂð|¶ùͯñ²ðﲡ|ÇàÉÙÄêñ²ðﲡ|³ÉÈËñ²ðﲡ|Å®ÐÔñ²ðﲡÄÜÖκÃÂð|ÀÏÈËñ²ðﲡ|ñ²ðﲡ¼±¾È´ëÊ©|ñ²ðﲡ»¤Àí´ëÊ©|ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©È¨Íþñ²ðﲡҽԺ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|±±¾©ñ²ðﲡÑо¿Ëù|±±¾©Ñ඼ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©Ì«Ñô³Çñ²ðﲡҽԺ|ÉÂÎ÷¿µ½ÜÒ½Ôº|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|н®ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|Ìì½òñ²ðﲡҽԺ|ʯ¼Òׯ×îºÃµÄñ²ðﲡҽԺ|¼ÃÄÏñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|Î÷°²ñ²ðﲡҽԺ|ºÓÄÏñ²ðﲡҽԺ|ºþ±±ñ²ðﲡҽԺ|ɽÎ÷ñ²ðﲡҽԺ|ÄþÏÄñ²ðﲡҽԺ|¸ÊËàñ²ðﲡҽԺ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|¶ùͯñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|ÀÏÈËñ²ðïÖ¢×´ÓÐÄÄЩ|Å®ÐÔñ²ðïÄÜÖκÃÂð|³ÉÈËñ²ðï|Ô­·¢ÐÔñ²ðï|¼Ì·¢ÐÔñ²ðï»áÒÅ´«Âð|ÄÔÍâÉËñ²ðïÖÎÁÆ|ÖÎÁÆñ²ðﲡµÄÒ½ÔºÄļҺÃ|Ñòñ²·çÒÅ´«Âð|±±¾©Ñ඼ñ²ðﲡҽԺ¹ÙÍø|Î÷°²¿µ½ÜÒ½Ôº|ñ²ðﲡ³£Ê¶|±±¾©ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|ʯ¼Òׯñ²ðﲡҽԺ|Î÷°²ñ²ðﲡҽԺ|¼ÃÄÏñ²ðﲡҽԺ|Ì«Ô­ñ²ðﲡҽԺ|Ö£ÖÝñ²ðﲡҽԺ|ºôºÍºÆÌØñ²ðﲡҽԺ|ÉòÑôñ²ðﲡҽԺ|³¤´ºñ²ðﲡҽԺ|¹þ¶û±õñ²ðﲡҽԺ|Ìì½òñ²ðﲡҽԺ|´óÁ¬ñ²ðﲡҽԺ|ºÏ·Êñ²ðﲡҽԺ|Òø´¨ñ²ðﲡҽԺ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡµÄÖÎÁÆ·½·¨|ñ²ðﲡÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡ»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡ²»ÄܳÔʲô|ñ²ðï´ó·¢×÷Ö¢×´|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|С¶ùñ²ðï×îºÃµÄÖÎÁÆ·½·¨|ÇàÉÙÄêñ²ðïÄÜÖκÃÂð|³ÉÈËñ²ðïÔõô°ì|ÀÏÈËñ²ðï¼±¾È|Å®ÐÔñ²ðïÔçÆÚÖ¢×´|ÄÐÐÔñ²ðïµÄÖ¢×´|ÄÔÍâÉËñ²ðïÖÎÁÆ|ÕíÒ¶ñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|ò¨Ò¶ñ²ðïµÄÖ¢×´|ÏÈÌìÐÔñ²ðﲡºÃÖÎÂð|ºóÌìÐÔñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡÖÎÁÆ·ÑÓÃ|±±¾©Ñ඼ñ²ðﲡҽԺ|ÉÂÎ÷ñ²ðﲡҽԺ|ÁÉÄþñ²ðﲡҽԺ|ÉòÑôñ²ðﲡÑо¿Ëù|ñ²ðﲡ¿ÉÒÔÖÎÓúÂð|ñ²ðﲡµÄ×îÐÂÖÎÁÆ·½·¨|ÖÎÁÆñ²ðﲡ×îºÃµÄÒ©|ñ²ðﲡµÄÔçÆÚÖ¢×´|ñ²ðﲡÈ˲»ÄܳÔʲô|ñ²ðﲡÈ˵ÄÊÙÃü|ñ²ðﲡÊÇÔõôÒýÆðµÄ|ñ²ðïÊÖÊõ·ÑÓÃÊǶàÉÙ|ñ²ðﲡµÄΣº¦|Ñò½Ç·çÄÜÖÎÓúÂð|¶ùͯñ²ðïÄÜÖκÃÂð|ÇàÉÙÄêñ²ðï¿ÉÒÔÖκÃÂð|³ÉÈËñ²ðïÄÜÖÎÓúÂð|Å®ÐÔñ²ðïÄÜÉúº¢×ÓÂð| ÀÏÈËñ²ðïÄÜÖκÃÂð|Ñòñ²·è»áÒÅ´«Âð|ñ²ðﲡҽԺÄļÒ×îºÃ|ñ²ðï´ó·¢×÷µÄÖ¢×´|¹ãÖÝñ²ðﲡҽԺ|±±¾©ñ²ðﲡҽԺ|ºÓ±±ñ²ðﲡҽԺ|Ö£ÖÝñ²ðﲡҽԺÄļҺÃ|Ìì½òñ²ðﲡҽԺ|ÄÚÃɹÅñ²ðﲡҽԺ|Äò¶¾Ö¢¿ÉÒÔÖκÃÂð|±±¾©Éö²¡Ò½ÔºÄļҺÃ|ÂýÐÔÉöÑ×ÄÜÖκÃÂð|ÉöСÇòÉöÑ×ÔõôÖÎ|ÉöË¥½ßÄÜÖκÃÂð|Îå·½ÖÐÒ½Éö²¡Ò½Ôº|ÂýÐÔÉöÑ×ÄÜÖκÃÂð|±±¾©Éö²¡Ò½Ôº|ÂýÐÔÉöÑ×µÄÖÎÁÆ·½·¨|Äò¶¾Ö¢ÄÜÖκÃÂð|Éö¹¦Äܲ»È«ÄÜÖκÃÂð|Éö²¡ÄÜÖκÃÂð|Äò¶¾Ö¢¿ÉÒÔÖκÃÂð|24СʱÄòµ°°×¶¨Á¿|Éö²¡Ò½Ôº|Äò¶¾Ö¢ÄÜÖκÃÂð|24СʱÄòµ°°×¶¨Á¿|±±¾©Éö²¡Ò½Ôº|±±¾©×îºÃµÄÉö²¡Ò½Ôº|Éö͸Îö»î¶à¾Ã|±±¾©Îå·½ÖÐÒ½Éö²¡Ò½Ôº|Éö²¡Ò½Ôº|ÉöСÇòÉöÑ×ÄÜÖκÃÂð|ÉöСÇòÉöÑ×ÄÜÖκÃÂð|Éö¹¦Äܲ»È«ÄÜÖκÃÂð|±±¾©Îå·½Éö²¡Ò½Ôº|±±¾©Éö²¡Ò½Ôº|±±¾©Éö²¡×¨¿ÆÒ½Ôº|Äò¶¾Ö¢ÄÜÖκÃÂð|Éö²¡Ò½Ôº|Éö¹¦Äܲ»È«ÄÜÖκÃÂð|ÉöË¥½ßÄÜÖκÃÂð|ÉöÑ×ÄÜÖκÃÂð|24СʱÄòµ°°×¶¨Á¿|Éö͸ÎöÒ»´Î¶àÉÙÇ®|More shopping sites & resources